Hoe werkt S.C.A.N.?

Overeenkomst met PGB bureau

Als erkend PGB-bureau werkt S.C.A.N. conform de richtlijnen van het keurmerkinstituut. Op basis van uw zorgvraag bekijken we samen wat S.C.A.N. voor u kan betekenen. Onze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Hierin staat duidelijk omschreven welke werkzaamheden S.C.A.N. voor u verzorgt, voor welke periode en tegen welk bedrag. S.C.A.N. werkt met algemene voorwaarden en heeft een klachtenregeling en een privacyreglement. Met S.C.A.N. weet u altijd precies wat u kunt verwachten.

U houdt de regie

De budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger houdt te allen tijde zelf de regie en inzicht in de PGB administratie. In een persoonlijk dossier worden alle adviezen vastgelegd en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Alle post aangaande PGB ontvangt u gewoon op uw eigen adres. U kunt de post ook rechtstreeks naar S.C.A.N. laten sturen, net wat u wenst.
Contact met de betrokken instanties vindt alleen plaats op uw verzoek of in uw bijzijn. Betalingen van de PGB-rekening regelt u zelf! S.CA.N. adviseert of ondersteunt u, zodat de juiste persoon het juiste bedrag ontvangt. Hiervoor is het wel van belang dat S.C.A.N. de bankafschriften van de PGB rekening ontvangt en de documenten van de betrokken instanties. Deze informatie kunt u een keer per maand (digitaal) toesturen.

Meer weten over S.C.A.N. PGB adviesbureau? Neem contact op.