S.C.A.N. (Pgb-bureau voor advies, aanvraag en administratie)

Uw aanspreekpunt voor persoonsgebonden budget (PGB)

Op zoek naar een bureau die ondersteunt bij het PGB? Heeft u of uw familielid zorg nodig? Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, ouderdom, een handicap of een psychische stoornis? Heeft u géén idee waar u moet beginnen?
Vanuit de overheid worden er talloze eisen gesteld. Regels en wetgevingen op het gebied van zorg veranderen voortdurend. Het wordt er allemaal niet gemakkelijker op.
Hoe vraagt u persoonsgebonden budget aan? Hoe vindt u de juiste zorgverlener?
S.C.A.N. helpt u met pgb advies, helpt bij uw pgb aanvraag, verzorgt uw pgb administratie en zoekt mee naar de best passende zorg.

Cliëntondersteuning

Als u een complexe zorgvraag heeft, bijvoorbeeld door een handicap, dan heeft u al snel met een groot aantal regelingen te maken voor zorg en ondersteuning. Het is lastig om de juiste weg te vinden, vooral als u er voor het eerst mee te maken krijgt. Ook voor het maken van een goede afweging is het van belang dat u uitvoerig advies, informatie en ondersteuning kunt krijgen. Om de positie van de zorgbehoevende te versterken is het belangrijk dat deze cliëntondersteuning onafhankelijk wordt aangeboden en er geen belangenverstrengeling is met de toegang naar zorg.

Erkend PGB-bureau

S.C.A.N. is een officieel erkend PGB-bureau. Hiermee bent u verzekerd van een eerlijk en transparant advies. Al uw gegevens worden door S.C.A.N. strikt vertrouwelijk behandeld. Bovendien weet u met S.C.A.N. precies waar u aan toe bent. Als onafhankelijk adviseur betrekt S.C.A.N. u bij alle werkzaamheden. Dit schept vertrouwen en vormt de basis van onze samenwerking.

Op zoek naar een onafhankelijk adviesbureau voor uw PGB? Maak een afspraak met S.C.A.N.

 

S.C.A.N. is goedgekeurd door:

 

 

 

 

Meer informatie
    S.C.A.N.