Disclaimer

S.C.A.N.

S.C.A.N. wijst u erop dat u zonder schriftelijke toestemming van S.C.A.N. niet bent toegestaan om informatie, foto’s en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerde gegevensbestand en/of openbaar te maken.

Disclaimer

S.C.A.N. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de verstrekte informatie en gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen desondanks toch voorkomen. S.C.A.N. is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.