Zorg

Het PGB (persoonsgebonden budget) is bedoeld om zorg mee in te kopen. Voor de zorgvrager komt er een budget beschikbaar ( een geldbedrag gestald bij de SVB of het zorgkantoor) waardoor de zorgvrager zelf kan bepalen welke instantie of ZZP-er de zorg aan hem/haar komt leveren. De zorgvrager krijgt daarmee de mogelijkheid om zorg te ontvangen op minder gebruikelijke tijden of dagen. Door dit zelf te kunnen regelen kan de zorgvrager (meer) zelfstandigheid of zelfredzaamheid behouden. Er kan bijvoorbeeld begeleiding mee ingekocht worden, zodat er iemand mee kan reizen wanneer de zorgvrager op pad wil gaan. De zorgverlener zal de zorgvrager ondersteunen tijdens de reis en hem mogelijkheden bieden om de reis zo zelfstandig mogelijk af te leggen.

Met een PGB is het voor de zorgvrager ook mogelijk om de zorg te laten uitvoeren door een familielid. Echter, er zal door de instanties altijd bekeken worden of de zorg kwalitatief in goede staat is. Wanneer een moeder van 80 jaar nog elke week haar vijftigjarige zoon of dochter met een verstandelijke beperking voor 40 uur verzorgt zal de vraag rijzen of de kwaliteit van deze zorg nog op niveau staat van de kwaliteit die is afgesproken voor zorgverleners.

Wanneer wij de gewaarborgde hulp voor de zorgvrager worden (of de PGB-Beheerder) zal er door ons altijd een gesprek met de zorgverleners gevoerd worden, om de zorg te borgen en er op toe te zien dat er kwalitatief goede zorg kan worden geleverd.